Biznes: podstawowe założenia i właściwości

Biznesplan jest określany mianem narzędzia planistycznego określającego szansę powodzenia na rynku danego przedsięwzięcia gospodarczego. Zostaje sporządzany na potrzeby inwestycji wewnętrznych przedsiębiorstwa. Ponadto ma na celu uzyskanie źródeł finansowania projektów. Jest to całościowy spis celów, a także zadań, jakie wyznacza sobie przedsiębiorstwo. Stałymi elementami biznesplanu są:

Biznesplan jest określany mianem narzędzia planistycznego określającego szansę powodzenia na rynku danego przedsięwzięcia gospodarczegoBiznesplany sporządza się, jako jeden z niezbędnych załączników do wniosku o skredytowanie inwestycji. Beneficjent kredytu musi wskazać, że jego przedsięwzięcie będzie przynosiło zyski i że będzie on miał, za co spłacić kredyt. W związku z tym biznesplany powinny być sporządzane dla nowo założonych jednostek organizacyjnych oraz wszystkich firm już funkcjonujących i planujących dalszy rozwój.

Konstrukcja biznesplanu powinna uwzględniać:

 • obecną sytuację finansową przedsiębiorcy,
 • analizę możliwej konkurencji na rynku,
 • kadrę przedsiębiorstwa,
 • spis przewidzianych technologii produkcyjnych,
 •  zwięzły i jasny sposób przekazu.

Powszechnie znane jest twierdzenie, że pierwsze wrażenie jest najważniejsze, tak samo jest w przypadku biznesplanu. To właśnie pierwsze minuty decydują o tym, czy nasz projekt zostanie zaakceptowany, a wszystko to dzieje się na podstawie najważniejszej pierwszej strony na podstawie, której zostajemy ocenieni. Jeśli chcemy, aby projekt wypadł dobrze, muśmy pamiętać, że pierwsza strona powinna zawierać:

 1. stronę tytułową
 2. nazwę przedsięwzięcia,
 3. lokalizację przedsięwzięcia,
 4. opcjonalną wysokość pożyczki,
 5. pozostałe źródła finansowania,
 6. podanie danych wnioskodawcy:
 • adresu firmy,
 • imienia oraz nazwiska pracodawcy,
 • danych osoby odpowiedzialnej za przedsięwzięcie,
 • danych autora biznesplanu,
 • niezbędnych podpisów oraz pieczątek.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat tworzenia biznesplanu, wystarczy, że wpiszesz w wyszukiwarce internetowej lokalizację planowanego przedsięwzięcia wraz z hasłem biznes plan, np. w ten sposób: biznesplan Poznań.