Bon na innowacje

Dotacje dla firm udzielane w formie Bonu na innowacje są programem niezależny od Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Środki uzyskane w ramach Bonu mogą być przez przedsiębiorców przeznaczone wyłącznie na zakup usług dotyczących wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii. O wsparcie w tej formie ubiegać się mogą mikro i mali przedsiębiorcy oraz przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi. Co istotne, przy tym wsparciu niezależne jest, w którym województwie przedsiębiorcy mają zarejestrowaną swoją działalność.

Dotacje dla firm udzielane w formie Bonu na innowacje są programem niezależny od Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

autor: rose3694

Dla przypomnienia – mikro przedsiębiorstwo, to w sporym uproszczeniu, firma, która nie zatrudnia w swych strukturach więcej niż dziesięć osób, a mała firma to organizacja zatrudniająca od dziesięciu do pięćdziesięciu osób.

Kwota dofinansowania

Celem programu jest pomoc w nawiązaniu kontaktów pomiędzy mikro i małymi przedsiębiorcami, a jednostkami naukowymi. Kwota wsparcia wynosi maksymalnie 50 tysięcy złotych. Dla niektórych może być to mała – jak na projekt kwota, ale ogromnym plusem przy tym rozwiązaniu jest fakt, że można środki uzyskać aż z 80% dofinansowaniem, zatem wkład własny wynosi w tym przypadku tylko 20% + VAT. Instytucją dysponującą przydzielaniem środków jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

W porównaniu do innych konkursów organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, ocena wniosków składanych do Dużego Bonu trwa relatywnie bardzo szybko, bo w terminie około dwóch miesięcy. Obecny nabór wniosków o dofinansowanie został uruchomiony w marcu tego roku.

Kto może być wykonawcą usługi według wytycznych programu?

W związku z tym, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości za cel tego konkursu uznała wspieranie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi, to projekt, który ma być efektem tej współpracy musi być wykonany przez uczelnię lub też inną jednostkę naukową.