Czym jest studium wykonalności

Studium wykonalności jest badaniem proponowanego projektu, które ma na celu ustalenie, czy proponowana inwestycja jest na tyle atrakcyjna, aby uzasadniać dalsze szczegółowe prace przygotowawcze w tym względzie, czy też niewłaściwym jest podejmowanie dalszych kroków mających na celu realizację takiego projektu.

Przygotowanie studium wykonalności

Przygotowaniem studium wykonalności zajmują się specjalnie do tego celu powołane podmiotyPrzygotowaniem studium wykonalności zajmują się specjalnie do tego celu powołane podmioty. Dokumentacja wchodząca w skład studium zawiera szereg bardzo szczegółowych informacji, dotyczących wszelkich aspektów planowanej inwestycji. Na ich podstawie dokonywana jest ocena opłacalności tego projektu i ewentualne przyzwolenie na jego wdrożenie w oparciu o pozyskane na ten cel środki. Analiza projektu dotyczy jego sfery:

  • prawnej,
  • ekonomicznej,
  • technicznej,
  • oddziaływania społecznego
  • i innych, istotnych z punktu widzenia danego projektu informacji.