Funkcja studium wykonalności

Studium wykonalności jest dokumentem niezbędnym do oceny opłacalności wdrażania danego projektu i rozpoczęcia inwestycji. Poprawnie sporządzone i opracowane studium wykonalności pełni bardzo ważną funkcję dla:

 • inwestorów,
 • i instytucji finansujących lub oceniających projekty.

Znaczenie studium wykonalności dla inwestorów

Studium wykonalności jest dokumentem niezbędnym do oceny opłacalności wdrażania danego projektu i rozpoczęcia inwestycjiStudium wykonalności przez inwestorów wykorzystywane jest w celu:

 • dokonania wyboru optymalnego wariantu realizacji inwestycji,
 • dokonania weryfikacji wykonalności danego projektu,
 • oceny rentowności i opłacalności przedsięwzięcia komercyjnego,
 • oceny technologii wykorzystywanej przy realizacji danego przedsięwzięcia.

Znaczenie studium wykonalności dla instytucji finansujących i oceniających projekty

W przypadku instytucji finansujących i oceniających projekty, studium wykonalności służy do:

 • wyboru najbardziej efektywnego działania,
 • sprawdzenia racjonalności i wykonalności danego projektu,
 • optymalizacji ryzyka finansowego na etapie realizacji i eksploatacji produktów projektu,
 • kontroli realizacji założonego projektu,
 • optymalizacji wysokości udzielanego wsparcia i rozdysponowywania środkami finansowymi pomiędzy projektami.

Można, więc uznać, że najważniejszym celem studium wykonalności jest określenie sposobów i zakresu rozwiązywania zidentyfikowanych problemów (o czym także pod linkiem: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/), weryfikacja szans realizacji projektu i kontrola jego późniejszego funkcjonowania.