Najczęstsze błędy, które popełnia się podczas ubiegania się o przyznanie dotacji

Pozyskiwanie funduszy unijnych czy też tych, pochodzących z budżetu państwa nie jest wcale tak proste jak mogłoby się to osobom postronnym wydawać. Ubiegając się bowiem o otrzymanie dotacji, należy być przygotowanym na to, że mamy obowiązek spełnienia wielu, ściśle określonych formalności, które niejednego potrafiły zniechęcić o pozyskanie tych środków.

Na co trzeba zwrócić uwagę ubiegając się o dotację?

Składając dokumenty dotyczące ubiegania się o dotację, należy przede wszystkim upewnić się czy:

Pozyskiwanie funduszy unijnych czy też tych, pochodzących z budżetu państwa nie jest wcale tak proste jak mogłoby się to osobom postronnym wydawać

Autor zdjęcia: adventurejournalist

  • spełniamy kryteria dotyczące uprawnień do otrzymania dotacji,
  • wniosek został złożony na obowiązującym aktualnie wzorze (zdarza się, że formularze wniosku cyklicznie ulegają zmianie) i we właściwej formie (wersja papierowa i elektroniczna),
  • wniosek jest kompletny, a więc czy zawiera w sobie wszystkie wymagane załączniki, które wyszczególnione zostały w wykazie,
  • wiosek został na trwało zszyty wraz z wszystkimi załącznikami,
  • w każdym wymaganym miejscu umieszczony został podpis wnioskodawcy,
  • podany został prawidłowy numer PKD,
  • kwota o którą wnioskujemy jest kwotą właściwą, czyli wynikającą z kalkulacji planowanych wydatków z Funduszu Pracy i czy nie przekraczającą 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia,
  • wybrano właściwą formę zabezpieczenia.