Przydomowej oczyszczalnie ścieków

Własna, przydomowa oczyszczalnia ścieków to korzystne rozwiązanie dla osób, które w najbliższym czasie nie mają szans na podłączenie swojego domu do oczyszczalni komunalnych. W chwili obecnej, decydując się na budowę biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków można otrzymać dofinansowanie, co z pewnością czyni inwestycję taką bardziej opłacalną (więcej na stronie).

Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił niedawno Program, którego celem jest wsparcie udzielane na:

Własna, przydomowa oczyszczalnia ścieków to korzystne rozwiązanie dla osób, które w najbliższym czasie nie mają szans na podłączenie swojego domu do oczyszczalni komunalnych

Autor zdjęcia: david55king

 • budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • i na podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Choć ogólnie Program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków oraz spółek komunalnych świadczących usługi kanalizacyjne, to jego finalnymi odbiorcami są właśnie właściciele pojedynczych domostw. Skorzystać więc mogą na nim osoby, które do tej pory nie posiadały możliwości skorzystania z instalacji kanalizacyjnych i w najbliższych latach nie mają szans na podłączenie się do oczyszczalni komunalnych. Co istotne, pieniądze z tego Programu mogą także otrzymać właściciele domów, którzy dotychczas nie podłączyli się do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.

Na pomoc w uzyskaniu dotacji mogą liczyć przydomowe oczyszczalnie obsługujące maksymalną ilość użytkowników kształtującą się na poziomie 50 domostw. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gwarantuje wówczas dofinansowanie w wysokości aż do dziewięćdziesięciu procent całości kosztów kwalifikowanych, które to poniesione zostały na realizację inwestycji w tym charakterze.

Przydomowe, biologiczne oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie przydomowe to urządzenia, które w skuteczny i efektywny sposób rozwiązują problem powiązany z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków na terenach, na których nie funkcjonują sieci kanalizacyjne.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są bardzo proste zarówno w montażu, jak i eksploatacji, a także – co niezmiernie istotne – bardzo tanie w utrzymaniu i ekologiczne. Oczyszczone w ten sposób ścieki pochodzące z gospodarstw domowych spełniają wymogi zarówno standardów polskich, jak i unijnych.

Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Instytucjami pośredniczącymi i jednocześnie beneficjentami Programu z którego udzielane są dotacje są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, a także podmioty, świadczące usługi publiczne.

Z dofinansowania, pochodzącego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można skorzystać zarówno w zakresie dostawy, jak i zakupu urządzeń, a także przygotowania terenu, a konkretnie:

 • nakłady ponoszone na przygotowanie terenu pod inwestycję,
 • roboty demontażowe i rozbiórkowe obiektów kolidujących z planowanymi urządzeniami i rurociągami),
 • przygotowanie dokumentacji projektowej,
 • prowadzenie robót ziemnych i budowlano-montażowych,
 • montaż sprzętu i urządzeń,
 • przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,
 • rozruch urządzeń i instalacja, instalacje doprowadzające media do obiektów technologicznych,
 • podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego,
 • przełożenie sieci i obiektów sieciowych, które znajdują się w kolizji z planowanymi nowymi urządzeniami i rurociągami,
 • pokrycie wydatków związanych z podatkiem od towarów i usług (pod warunkiem, że beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot podatku VAT),
 • pokrycie kosztów usług koniecznych do realizacji tejże inwestycji,
 • pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego,
 • etc.

Na rynku znaleźć można szereg firm i instytucji oferujących pomoc w uzyskaniu dotacji (więcej: http://www.strategor.pl/), dzięki czemu zarówno przygotowywanie wniosku i dokumentacji, a także rozliczenie przyznanych środków przebiegają bez większych problemów.