Technologie informacyjno – komunikacyjne

Coraz większe znaczenie dla współczesnych zjawisk społecznych i ekonomicznych na świecie mają nowe technologie informacyjno-komunikacyjne. Obserwuje się stały wzrost liczby użytkowników Internetu, rosną także zasoby stron WWW, ale także i spektrum możliwości jakie daje nam ta globalna sieć. Dalej

Dotacje dla firm – o czym należy pamiętać chcąc pozyskać środki

Dotacje dla firm stanowią niewątpliwie bardzo atrakcyjną formę wsparcia. Konkursy, w ramach, których przyznawane są przedsiębiorcom środki, ogłaszane są zazwyczaj raz w roku, choć czasami zdarzają się i sytuacje, w których w przeciągu roku organizowane są też dwa, czy nawet trzy nabory wniosków. Nabory takie przeważnie mają formułę zamkniętą. W praktyce oznacza to, że ustalone są daty, kiedy w danym roku można składać wnioski. Najczęściej jest to okres dwóch tygodni. W czasie tym można złożyć wniosek i biznesplan, wraz z wszystkimi innymi dokumentami, które są do tego wymagane, aby móc starać się o przyznanie dotacji. Dalej

Jak wyprzedzić konkurencję?

Żyjemy w czasach, w których dostęp do różnego rodzaju towarów i usług jest bardzo ułatwiony. Z drugiej strony, dla przedsiębiorców prowadzących swoje firmy to czas, w którym ciężko jest utrzymać się na rynku. Wynika to przede wszystkim z faktu, że konkurencja w każdej w zasadzie branży jest bardzo silna. Firmy, które się nie rozwijają i nie wyprzedzają swojej konkurencji, spychane są na margines, a czasem nawet tracą swoją rację bytu. Dalej

Impuls do rozwoju przedsiębiorczości

Rok 2004, w którym Polska wstąpiła do Unii Europejskiej był rokiem przełomowym. Choć towarzyszyło temu mnóstwo emocji, choć trwała zagorzała walka pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami Unii, z perspektywy czasu stwierdzić możemy, że była to dobra decyzja. Przyniosła nam ona szereg wymiernych korzyści. Dalej

Prowadzenie firmy w obecnych realiach

Współczesne czasy obfitują  we wszelakie wynalazki i ułatwienia, które znacznie upraszczają nam życie. Z drugiej strony, towarzyszy nam nieustanny pęd i pośpiech. Chcemy zrobić jak najwięcej i jak najwięcej osiągnąć w jak najkrótszym czasie. Mając wszystko na wyciągnięcie ręki, jedyne czego potrzebujemy to środki, dzięki którym dobra te możemy nabyć. Dalej

Bon na innowacje

Dotacje dla firm udzielane w formie Bonu na innowacje są programem niezależny od Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Środki uzyskane w ramach Bonu mogą być przez przedsiębiorców przeznaczone wyłącznie na zakup usług dotyczących wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii. O wsparcie w tej formie ubiegać się mogą mikro i mali przedsiębiorcy oraz przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi. Co istotne, przy tym wsparciu niezależne jest, w którym województwie przedsiębiorcy mają zarejestrowaną swoją działalność. Dalej

Własny biznes krok po kroku

Jakie formalności czekają przyszłego przedsiębiorcę? Zakładając, że mamy już pomysł na biznes, samo założenie firmy nie jest wcale takie trudne. O to prawa i obowiązki przyszłego przedsiębiorcy. By założyć firmę, w pierwszej kolejności powinniśmy dokonać wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czyli CEIDG. Składając tam formularz rejestrujemy firmę. W odpowiedzi uzyskamy numer REGON i NIP, o ile jeszcze takowego nie posiadamy. Dalej

Gdzie szukać informacji o funduszach unijnych dla firm?

Zapewne nie ma przedsiębiorcy w Polsce, który nie słyszałby o możliwości pozyskiwania dotacji unijnych dla firm, a być może współpracujące z nim firmy lub kontrahenci korzystali, bądź też korzystają nadal z takiego źródła pozyskiwania dodatkowych środków na cele prowadzonej przez nich działalności. Mimo tego, że temat nie jest nam całkiem obcy, to jednak dla wielu przedsiębiorców mechanizm ubiegania się o środki unijne wydaje się dość zawiły i nieprzystępny. Większość przedsiębiorców, deklaruje, bowiem chęć skorzystania z takiego źródła finansowania działalności pod warunkiem jednak uzyskania na ten temat jasnej, przejrzystej i rzetelnej informacji. Dalej