Dotacje dla firm – o czym należy pamiętać chcąc pozyskać środki

Dotacje dla firm stanowią niewątpliwie bardzo atrakcyjną formę wsparcia. Konkursy, w ramach, których przyznawane są przedsiębiorcom środki, ogłaszane są zazwyczaj raz w roku, choć czasami zdarzają się i sytuacje, w których w przeciągu roku organizowane są też dwa, czy nawet trzy nabory wniosków. Nabory takie przeważnie mają formułę zamkniętą. W praktyce oznacza to, że ustalone są daty, kiedy w danym roku można składać wnioski. Najczęściej jest to okres dwóch tygodni. W czasie tym można złożyć wniosek i biznesplan, wraz z wszystkimi innymi dokumentami, które są do tego wymagane, aby móc starać się o przyznanie dotacji. Dalej

Czy trudno jest dostać dotację?

Czy gdyby zaproponowano by Ci możliwość pozyskania bezzwrotnego dofinansowania, wahałbyś się długo czy je przyjąć? Raczej to mało prawdopodobne. Zwłaszcza, biorąc pod uwagę fakt, że na ogół brakuje nam środków na realizację założonych celów. Szukamy, więc usilnie potencjalnych źródeł finansowania, wybierając takie, które są dla nas najmniej obciążające. Dalej

Impuls do rozwoju przedsiębiorczości

Rok 2004, w którym Polska wstąpiła do Unii Europejskiej był rokiem przełomowym. Choć towarzyszyło temu mnóstwo emocji, choć trwała zagorzała walka pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami Unii, z perspektywy czasu stwierdzić możemy, że była to dobra decyzja. Przyniosła nam ona szereg wymiernych korzyści. Dalej

Najczęstsze błędy, które popełnia się podczas ubiegania się o przyznanie dotacji

Pozyskiwanie funduszy unijnych czy też tych, pochodzących z budżetu państwa nie jest wcale tak proste jak mogłoby się to osobom postronnym wydawać. Ubiegając się bowiem o otrzymanie dotacji, należy być przygotowanym na to, że mamy obowiązek spełnienia wielu, ściśle określonych formalności, które niejednego potrafiły zniechęcić o pozyskanie tych środków. Dalej

Co powinien zawierać wniosek o dotacje na założenie firmy?

Prawidło wypełniony wniosek o uzyskanie dotacji powinien zawierać w sobie następuje elementy:

•  kwotę, o którą wnioskujemy w ramach dofinansowania,
•  rodzaj działalności gospodarczej, którą zamierzamy podjąć, wraz z jej szczegółowym opisem,
• symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
•  kalkulację kosztów powiązanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz przewidywanymi źródłami ich finansowania,
•  wskazanie wcześniejszych działań podjętych na rzecz rozpoczęcia działalności, w szczególności pozyskania lokalu na ten cel, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz odbytych w tym zakresie szkoleń,
•  szczegółową specyfikację wydatków, które są niezbędne do poniesienia w ramach dofinansowania, przeznaczonych na zakup niezbędnych towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej,
•  przewidywane, założone efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej, czyli koszty, dochody z prowadzenia działalności gospodarczej, zyski, itd. Dalej