Biznes: podstawowe założenia i właściwości

Biznesplan jest określany mianem narzędzia planistycznego określającego szansę powodzenia na rynku danego przedsięwzięcia gospodarczego. Zostaje sporządzany na potrzeby inwestycji wewnętrznych przedsiębiorstwa. Ponadto ma na celu uzyskanie źródeł finansowania projektów. Jest to całościowy spis celów, a także zadań, jakie wyznacza sobie przedsiębiorstwo. Stałymi elementami biznesplanu są: