Przydomowej oczyszczalnie ścieków

Własna, przydomowa oczyszczalnia ścieków to korzystne rozwiązanie dla osób, które w najbliższym czasie nie mają szans na podłączenie swojego domu do oczyszczalni komunalnych. W chwili obecnej, decydując się na budowę biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków można otrzymać dofinansowanie, co z pewnością czyni inwestycję taką bardziej opłacalną (więcej na stronie). Dalej