Gospodarka niskoemisyjna – z czym to się wiąże?

Jest to pojęcie, która zna niewielu z nas, a szkoda, bo ten rodzaj gospodarki przynosi wiele dobrego nie tylko inwestorom, ale również samemu krajowi – jako, że powoduje wzrost gospodarczyIstotne jest również to, że  przy gospodarce niskoemisyjnej, następuje także zredukowanie do znacznego stopnia emisji CO2. Dalej

Ograniczenie emisji w gminach

Zgodnie z wymogami Ministerstwa Gospodarki, określonymi w ramach ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu na dofinansowanie planów, plan gospodarki niskoemisyjnej ma na celu:

Dalej

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny z punktu widzenia całego państwa (kilka słów więcej: http://www.strategor.pl/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-pgn-/). Jego nadrzędnym celem jest określenie wizji rozwoju gminy (lub też kilku gmin) w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Dalej

Kraj zobowiązany umową

Od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej, Polska, jak i inne kraje członkowskie, stała się krajem w pewnym stopniu uprzywilejowanym. Charakter tego szczególnego traktowania i okazywanych różnych form wsparcia dotacyjnego opiera się przede wszystkim na wzajemnych układach, umowach i zobowiązaniach do podejmowania określonych w różnych dokumentach działań. Dalej