Prowadzenie firmy w obecnych realiach

Współczesne czasy obfitują  we wszelakie wynalazki i ułatwienia, które znacznie upraszczają nam życie. Z drugiej strony, towarzyszy nam nieustanny pęd i pośpiech. Chcemy zrobić jak najwięcej i jak najwięcej osiągnąć w jak najkrótszym czasie. Mając wszystko na wyciągnięcie ręki, jedyne czego potrzebujemy to środki, dzięki którym dobra te możemy nabyć. Dalej

Co powinien zawierać wniosek o dotacje na założenie firmy?

Prawidło wypełniony wniosek o uzyskanie dotacji powinien zawierać w sobie następuje elementy:

•  kwotę, o którą wnioskujemy w ramach dofinansowania,
•  rodzaj działalności gospodarczej, którą zamierzamy podjąć, wraz z jej szczegółowym opisem,
• symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
•  kalkulację kosztów powiązanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz przewidywanymi źródłami ich finansowania,
•  wskazanie wcześniejszych działań podjętych na rzecz rozpoczęcia działalności, w szczególności pozyskania lokalu na ten cel, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz odbytych w tym zakresie szkoleń,
•  szczegółową specyfikację wydatków, które są niezbędne do poniesienia w ramach dofinansowania, przeznaczonych na zakup niezbędnych towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej,
•  przewidywane, założone efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej, czyli koszty, dochody z prowadzenia działalności gospodarczej, zyski, itd. Dalej