Studium wykonalności projektu a pozyskiwanie funduszy

Studium wykonalności jest wykorzystywane do weryfikacji projektu. Dzięki jego opracowaniu, możliwe jest dokonanie oceny, czy projekt ten posiada dobre podstawy do jego wdrożenia i czy odpowiada on rzeczywiście potrzebom indywidualnych beneficjentów z danego obszaru objętego dokonywaną w tym zakresie analizą.

Dalej