Najczęstsze błędy, które popełnia się podczas ubiegania się o przyznanie dotacji

Pozyskiwanie funduszy unijnych czy też tych, pochodzących z budżetu państwa nie jest wcale tak proste jak mogłoby się to osobom postronnym wydawać. Ubiegając się bowiem o otrzymanie dotacji, należy być przygotowanym na to, że mamy obowiązek spełnienia wielu, ściśle określonych formalności, które niejednego potrafiły zniechęcić o pozyskanie tych środków. Dalej

Co powinien zawierać wniosek o dotacje na założenie firmy?

Prawidło wypełniony wniosek o uzyskanie dotacji powinien zawierać w sobie następuje elementy:

•  kwotę, o którą wnioskujemy w ramach dofinansowania,
•  rodzaj działalności gospodarczej, którą zamierzamy podjąć, wraz z jej szczegółowym opisem,
• symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
•  kalkulację kosztów powiązanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz przewidywanymi źródłami ich finansowania,
•  wskazanie wcześniejszych działań podjętych na rzecz rozpoczęcia działalności, w szczególności pozyskania lokalu na ten cel, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz odbytych w tym zakresie szkoleń,
•  szczegółową specyfikację wydatków, które są niezbędne do poniesienia w ramach dofinansowania, przeznaczonych na zakup niezbędnych towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej,
•  przewidywane, założone efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej, czyli koszty, dochody z prowadzenia działalności gospodarczej, zyski, itd. Dalej