Bon na innowacje

Dotacje dla firm udzielane w formie Bonu na innowacje są programem niezależny od Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Środki uzyskane w ramach Bonu mogą być przez przedsiębiorców przeznaczone wyłącznie na zakup usług dotyczących wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii. O wsparcie w tej formie ubiegać się mogą mikro i mali przedsiębiorcy oraz przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi. Co istotne, przy tym wsparciu niezależne jest, w którym województwie przedsiębiorcy mają zarejestrowaną swoją działalność. Dalej