Własny biznes krok po kroku

Jakie formalności czekają przyszłego przedsiębiorcę? Zakładając, że mamy już pomysł na biznes, samo założenie firmy nie jest wcale takie trudne. O to prawa i obowiązki przyszłego przedsiębiorcy. By założyć firmę, w pierwszej kolejności powinniśmy dokonać wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czyli CEIDG. Składając tam formularz rejestrujemy firmę. W odpowiedzi uzyskamy numer REGON i NIP, o ile jeszcze takowego nie posiadamy. Dalej